Změna názvu obchodní společnosti

22.12.2021
0 Comments

U ready-made společností (wiki) je změna jejich názvu běžná, pokud však chcete změnit stávající název vaší již zavedené společnosti měli byste tento krok řádně zvážit. Jako podnikatel můžete kdykoli změnit název vaší společnosti jen musí být dodrženo několik podmínek. Avšak i to může přinést řadu problémů.

Volba nového názvu

Ona sama volba nového názvu je poměrně složitá, protože ze zákona je dáno, že název nesmí být zaměnitelný s jiným názvem firmy a nesmí být zavádějící. Při současné konkurenci a stále přibývajících firmách na trhu je tedy nutný průzkum, přesněji sepsání takové rešerše. 

Postupně tak můžeme zjistit, že právě volba nového názvu obchodní společnosti je to nejtěžší do čeho se zatím pustili. Ona i volba názvu firmy při založení společnosti se může pěkně prodražit a celý proces značně protáhnout. Název vám totiž může být zamítnut a vy se buď odvoláte nebo budete muset vyřídit všechny doklady znovu a vše znovu zaplatit. Doklady nemůžete odevzdat jen pozměněné.

Na co si tedy dát pozor?

 • Abyste neuvedli v názvu obor, kterému se firma nevěnuje. To je jasný důvod k zamítnutí soudem.
 • Aby v názvu nebylo uvedeno jiné místo, než je sídlo firmy. Pokud se do budoucna vaše firma přestěhuje může mít problém a dostat se až před námitkový soud.
 • Název nesmí být příliš podobný jinému názvu již existující firmy. Pokud vyrábíte bonbóny, neměli byste se jmenovat například Bonbari, aby se s vámi Bonpari nezačalo soudit… Název by měl být v takovém případě upraven, alespoň dvouslabičným slovem.
 • Dávejte si pozor na kontraproduktivní názvy. Soud je sice může schválit, ale název je důležitý pro potenciální zákazníky firmy. Pokud tedy plánujete v nejbližší době rozšíření svého zaměření zohledněte jej v názvu.
 • Ačkoli se často používá jméno majitele firmy, je to do budoucna velký závazek. Na jednu stranu to můžou zákazníci vnímat jako jasně danou strukturu soukromnické firmy. Na stranu druhou zákazníci očekávájí vaši účast u všech větších rozhodnutí. Jméno firmy můžete udělat na základě transkripce vašeho jména.

Jak dlouho trvá než soud rozhodne?

Od předložení návrhu na změnu má příslušný rejstříkový soud povinnost o této změně rozhodnout do 15 dní. Až následně dochází k zápisu do obchodního rejstříku pod novým názvem, a to do 10 dní od vydání rozhodnutí rejstříkového soudu o povolení zápisu změny do obchodního rejstříku. Dnem zápisu do obchodního rejstříku získává oficiálně firma nové jméno.

Celý proces by tak měl být u soudu dokončen do 25 dnů od doručení návrhu.

Co je potřeba při změně jména obchodní společnosti? Krok za krokem:

 • Jak již bylo výše uvedeno, tak podrobná rešerše již existujících konkurenčních firem nebo firem s podobným názvem
 • Změna stanov obchodní společnosti
  • Ty mohou být schváleny pouze valnou hromadou. Právě platné rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti o změně stanov je základem pro předložení návrhu na změnu jména společnosti do obchodního rejstříku k příslušnému rejstříkovému soudu.
 • Podat návrh na zápis změny obchodní společnosti v obchodním rejstříku k příslušnému soudu
 • Oznámit změnu příslušnému Finančnímu i Živnostenskému úřadu
 • Oznámit změnu příslušné správě sociálního zabezpečení a jednotlivým zdravotním pojišťovnám
 • Oznámit změnu příslušnému katastrálnímu úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Označit provozovny novým názvem obchodní firmy
 • Provést změny na všech obchodních dokumentech firmy – tedy korespondence, faktury, ale také obchodní korespondence
 • Oznámi tuto změnu bankám, obchodním partnerům, poskytovatelům různých služeb (zprostředkovatel internetového připojení apod.), rovněž také dalším kompetentním úřadům

Na základě výše uvedeného se tak změna názvu a volba názvu společnosti může zdát poměrně složitá a náročná. Pouštějte se tedy do změn s rozvahou a pokud jste velice pracovně vytížení je dobré se obrátit na některou specializovanou firmu, která vše potřebné vyřídí za vás.

Martin Šujan

Martin Šujan

Mou obrovskou vášní jsou počítačové hry, které hraji odmala a občas je i recenzuji v některých online herních magazínech. Netrávím čas ale jen přilepený u monitoru. Dělám dobrovolného hasiče a aktivně sportuji, baví mě i stanování ve volné přírodě. Tenhle blog je pro mě příležitostí rozepsat se o věcech, které mě zajímají, a třeba i něco změnit.