Solární panely – zdroj energie pro domy, chaty i skleníky!

21.11.2022
0 Comments

Solární panely jsou skvělým způsobem, jak využít energii zdarma, kterou nám nabízí naše Slunce. Alternativní energie je totiž v posledním období jedním z velmi často probíraných témat. Úkol jak úspěšně  řešit krizi vzniklou zvyšováním cen energií pro koncového zákazníka je stále naléhavější.  A je nasnadě, že energie z odlišných zdrojů, než fosilních, by otevřela pro celý svět novou naději. Zvláště v případě domácností. A nejen to. Ostatní zdroje energie například pro ohřev vody a vytápění jsou čím dál oblíbenější také proto, že nejsou závislé na již existujících sítích. Jaké jsou dnes možnosti a na co si dát v souvislosti s fotovoltaikou pozor?

Alternativní zdroje kromě solárních panelů?

Současnost nám nabízí opravdu široké množství možností získávání energie z jiných zdrojů, než jsou ty fosilní. Ve velkém se jako zdrojů elektrické energie využívá v našich zeměpisných sítích  například:

 • Energie z naší mateřské hvězdy vyráběná prostřednictvím solárních elektráren
 • Pohyb větru transformovaný  pomocí hřídele turbíny na elektřinu
 • Energie produkovaná spalováním běžného odpadu z domácností
 • Bioplyn z bioodpadu, využívaný pro výrobu elektrické energie, tepla nebo biopaliva
 • Energie získávaná prostřednictvím vodní turbíny
 • Transformace tepla ze zemského jádra

Proč využívat právě sluneční energii?

Získávání energie ze slunce má obecně více výhod než nevýhod. Přes počáteční náklady, které jsou vlastně jedinou nevýhodou, se kterou se ale potýká každý nový projekt, jsou tu velice sympatické benefity:

 • solární energie nemůže nikdy dojít (alespoň z pohledu života člověka)
 • energie ze slunce je zdarma
 • solární panely vydrží podle garance výrobců minimálně 15 až 20 let, fungovat efektivně však mohou daleko déle
 • moderní fotovoltaika nepotřebuje téměř žádnou údržbu ani investice
 • na její pořízení lze získat dotace

A je tu i výhoda v podobě ochrany životního prostředí.

Přemýšlíte o solárních panelech pro svůj dům či chatu?

To je rozhodně skvělý nápad! Přinášíme několik důležitých rad, nad kterými dopředu přemýšlejte!

Správná poloha panelů

Ideální poloha solárních panelů je samozřejmě na přímém slunci. Je třeba najít místo, kam dopadají sluneční paprsky co nejdelší část dne. Dejte pozor i na budoucnost. Pokud v blízkosti solárních panelů rostou malé stromy, mohou je, až vyrostou, do několika let úplně zastínit. O lesu na protějším kopci nebo budoucí zástavbě na pozemcích sousedů to platí rovněž.

Vzdálenost panelu od místa využití

Jedním z aspektů, které je třeba řešit, je vzdálenost solárních panelů od místa, kde bude elektrická energie využívána. Pro velké vzdálenosti musíme počítat také daleko větší ztrátu energie během přenosu – takzvanou přenosovou ztráta. Umísťujte proto panely co nejblíže ke spotřebiči a bateriím. 

Správný sklon fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely musejí být samozřejmě nakloněny pod správným úhlem, aby absorbovaly co nejvíce slunečních paprsků. Správný sklon může také zajistit, aby po nich co nejlépe stékaly dešťové kapky. Velmi důležitý je správný sklon také pro případ větší sněhové nadílky. Při špatně zvoleném sklonu se totiž může stát, že napadaný sníh se uchytí na panelech sluneční paprsky se k nim nedostanou.

Najděte vhodné místo pro baterie

Dalším podstatným bodem pro vytvoření správně fungujícího systému výroby elektrické energie pomocí solárních panelů je úložiště elektrické energie. To zajistí baterie. Je proto třeba dopředu počítat s adekvátně velkým a adekvátně umístěným prostorem, kam ji umístíme – například do technické místnosti objektu. Existuje však několik typů baterií a každá vyžaduje trochu jiné požadavky na uložení. Proto je při plánování a instalaci celého solárního systému.

skutečně důležité nalézt optimální místo.

Fascinují vás také nevyčerpatelné zdroje budoucnosti? Jste příznivcem těchto relativně nových způsobů získávání energie z naší nejbližší hvězdy? Přesvědčily by vás k pořízení fotovoltaiky příspěvky od státu?

Martin Šujan

Martin Šujan

Mou obrovskou vášní jsou počítačové hry, které hraji odmala a občas je i recenzuji v některých online herních magazínech. Netrávím čas ale jen přilepený u monitoru. Dělám dobrovolného hasiče a aktivně sportuji, baví mě i stanování ve volné přírodě. Tenhle blog je pro mě příležitostí rozepsat se o věcech, které mě zajímají, a třeba i něco změnit.