Diverzifikace portfolia aneb jak na investice v době krize

22.09.2023
0 Comments

Investování je vždy doprovázeno rizikem. Tato rizika se však mnohdy zvýší v době ekonomických krizí, což klade investory před závažnými rozhodnutími. Jedním z klíčových nástrojů pro ochranu investic v době krize je diverzifikace portfolia. V tomto článku se zaměříme na to, co je diverzifikace, proč je důležitá a jak správně rozložit investice v různých třídách aktiv tak, aby se snížilo riziko během krize.

Co je diverzifikace portfolia?

Diverzifikace portfolia je jednoduchým konceptem, který může mít výrazný vliv na výsledky vašich investic. Jedná se o strategii, při které investoři rozloží své peníze mezi různé třídy aktiv a investiční nástroje. Cílem je minimalizovat riziko spojené s koncentrací investic do jednoho aktiva nebo jedné třídy aktiv.

Význam diverzifikace v době krize

V době krize jsou finanční trhy nejisté a nestabilní. Různé třídy aktiv reagují na krizi různým způsobem. Například akcie mohou rapidně klesat, zatímco dluhopisy mohou být více stabilní. Diverzifikace umožňuje snížit riziko, že jedna špatná investice výrazně ovlivní celkový výkon portfolia.

Představme si situaci, kdy máte všechny své investice pouze v akciích společností v jednom odvětví. Pokud toto odvětví zasáhne krize, váš portfolia může utrpět značné ztráty. Naopak, pokud máte diverzifikované portfolio, zahrnující například akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity, může se jeden sektor zachovat lépe než jiný, což může snížit celkové ztráty.

Jak správně rozložit investice

Důležité je vědět, jak správně rozložit investice mezi různými třídami aktiv. Zde je několik kroků, jak na to:

Mějte jasno v třídách aktiv

 • Akcie: Investice do podílových listů firem a korporací. Mohou být různého typu, jako jsou růstové akcie, hodnotové akcie nebo dividendové akcie.
 • Dluhopisy: Zahrnují vládní dluhopisy, firemní dluhopisy a městské dluhopisy. Jsou méně rizikové než akcie.
 • Nemovitosti: Investice do nemovitostí nebo nemovitostních fondů (REITs).
 • Komodity: Zahrnují suroviny, jako je zlato, stříbro, ropa a zemní plyn.
 • Hotovost: Peníze na běžném účtu nebo v krátkodobých investicích, které jsou snadno dostupné.

Stanovení cílů a rizik

Před tím, než začnete diverzifikovat své portfolio, musíte stanovit své investiční cíle a toleranci k riziku. To vám pomůže určit, jakým způsobem chcete rozložit své investice.

Rozložení prostředků

Rozložte své investice mezi různé třídy aktiv tak, aby byly v souladu s vašimi cíli a tolerancí k riziku. Například, pokud jste mladí a ochotní přijmout vyšší riziko, můžete mít větší podíl akcií ve svém portfoliu. Naopak, pokud jste blízko k důchodu, můžete preferovat vyšší podíl dluhopisů a stabilních investic.

Důležitost rozložení v různých oblastech

Diverzifikace by neměla zahrnovat pouze různé třídy aktiv, ale také různé regiony a odvětví. To pomáhá snížit riziko spojené s regionálními nebo odvětvovými krizemi.

Diverzifikace vs. koncentrace

Je důležité si uvědomit rozdíl mezi diverzifikací a koncentrací. Zatímco diverzifikace rozkládá riziko tím, že investuje do různých aktiv, koncentrace znamená, že většina investic je soustředěna na jednu třídu aktiv nebo jedno aktivum. V době krize může koncentrace znamenat větší riziko, zatímco diverzifikace může chránit portfolio.

Výběr správných investičních nástrojů

Není pouze důležité, že máte různé třídy aktiv svém portfoliu, ale také jaké konkrétní investiční nástroje vybíráte uvnitř každé třídy aktiv. Zde jsou některé tipy pro výběr správných investičních nástrojů:

Akcie

 • Růstové akcie: Investujte do společností s dobrou perspektivou růstu zisků a hodnoty akcií.
 • Hodnotové akcie: Zvažte investice do akcií podhodnocených podle fundamentální analýzy.
 • Dividendové akcie: Hledáte-li pravidelné příjmy, můžete zvolit akcie společností, které pravidelně vyplácejí dividendy.

Dluhopisy

 • Vládní dluhopisy: Jsou považovány za méně rizikové a stabilní investice.
 • Firemní dluhopisy: Vyberte společnosti s dobrým úvěrovým ratingem a stabilními finančními výsledky.
 • Městské a komunální dluhopisy: Investujte do dluhopisů vydávaných městy nebo obcemi s pečlivou analýzou jejich finančního zdraví.

Nemovitosti

Realitní investice mohou zahrnovat přímé vlastnictví nemovitostí, investice do nemovitostních fondů (REITs) nebo nemovitostních projektů.

Vyberte si strategii, která nejlépe odpovídá vašim cílům a znalostem nemovitostního trhu.

Komodity

Investice do komodit mohou zahrnovat zlato, stříbro, ropu, zemní plyn a další suroviny.

Zvažte, jaký vliv mají makroekonomické faktory, jako je inflace a poptávka, na ceny komodit při výběru konkrétních investic. I když v době krize komodity obvykle rostou, není to vždy pravidlem.

Hotovost

Peníze uložené na běžném účtu nebo v krátkodobých investicích by měly být snadno dostupné v případě potřeby. Zvažte výnos a likviditu při výběru možností pro krátkodobé uložení peněz. Nezapomeňte si ale vytvořit i finanční rezervu na běžný život, každý třetí Čech to nedělá!

Rebalancování portfolia

Diverzifikace je efektivní strategií pouze tehdy, pokud je udržována. Tržní pohyby mohou způsobit, že vaše původní rozložení portfolia se časem změní. Proto je důležité pravidelně rebalancovat portfolio, což znamená, že se vrátíte k původnímu rozložení.

Rebalancování znamená, že prodáte některé investice, které rostou nadměrně, a investujete do těch, které se zhoršily. Tímto způsobem udržíte své portfolio v souladu s vašimi cíli a tolerancí k riziku.

Martin Šujan

Martin Šujan

Mou obrovskou vášní jsou počítačové hry, které hraji odmala a občas je i recenzuji v některých online herních magazínech. Netrávím čas ale jen přilepený u monitoru. Dělám dobrovolného hasiče a aktivně sportuji, baví mě i stanování ve volné přírodě. Tenhle blog je pro mě příležitostí rozepsat se o věcech, které mě zajímají, a třeba i něco změnit.